Som skrevet er dette en statisk hjemmeside. Derfor er der som sådan normalt ikke noget “nyt”.

Men det er der nu (Februar 2022):

Indkaldelse til SSIN ordinær generalforsamling 2022

Generalforsamlingen finder sted i kantinen på Hanebjerg Skyttecenter lørdag den 26. marts 2022 kl. 12:00.
Der er Riffelmatch på dagen, generalforsamlingen er planlagt til og ligge i frokostpausen for matchen.
Ikke optimalt, men en presset kalender giver ikke mange muligheder.
Agenda:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand (lige år)
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleant
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For yderligere information om SSIN aktiviteter se Facebook gruppen her.