Som skrevet er dette en statisk hjemmeside. Derfor er der som sådan normalt ikke noget “nyt”.

Men det er der nu (4. februar 2023):

Indkaldelse til SSIN ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamlingen finder sted i kantinen på Hanebjerg Skyttecenter lørdag den 4. marts 2023 kl. 12:00.
Der indkaldes til kl. 12. Men der er generalforsamlingsmatch først. Generalforsamlingen starter først “rigtigt” når alle er inde og der er spist. Der indkaldes til. 12 så vi er sikre på at deltagere, der ikke skyder risikerer at komme for sent hvis matchen bliver hurtigt færdig.
Agenda:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleant(er)
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For yderligere information om SSIN aktiviteter se Facebook gruppen her.