Som skrevet er dette en statisk hjemmeside. Derfor er der som sådan normalt ikke noget “nyt”.

Men det er der nu (Juni 2021):

Indkaldelse til SSIN ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamlingen finder sted i kantinen på Hanebjerg Skyttecenter lørdag den 3. juli 2021 kl. 14.00. Da der er generalforsamlingsmatch inden, kan der forekomme forsinkelse.

Agenda ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år – så ikke i år)
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For yderligere information om SSIN aktiviteter se Facebook gruppen her.

Bemærk at der er generalforsamlingsmatch inden. Se separat indkaldelse for denne når tiden nærmer sig.